Stavební společnost

Hlavní výstupy:

·         Nastavení variabilního odměňování pro management

·         Nastavení projektového odměňování

·         Podpora HR při komunikaci s managementem a vedoucími odborů

·         Příprava směrnic a prémiového příslibu

 

Výrobní společnost

Hlavní výstupy:

·         Metodická podpora vedoucí Comp&Ben

·         Revize katalogu pracovních pozic

·         Podpora při komunikaci s odbory, managementem nebo mistry

Pojišťovna

Hlavní výstupy:

·         Bezproblémový průběh restrukturalizace společnosti

·         Nastaveno řízení mzdových nákladů

·         Tvorba katalogu pracovních pozic

·         Nastaveni matice odměňování a specifická variabilní schémata

Banka

 Hlavní výstupy:

·         Nastavení celého nového systému odměňování pro vice jak 7000 zaměstnanců ve spolupráci s externí poradenskou společností

·         Zredukován počet variabilních schémat o polovic, a přitom konkrétně zacílil na vybrané klíčové pozice

·         Best practice při spolupráci s odborovými organizacemi a řešení jejich námitek

·         Nastavení řízení mzdového rozpočtu v řádu miliard korun umožnilo efektivně reagovat na ekonomickou krizi

 

Výrobní společnost

 Hlavní výstupy:

·         Nižší dobrovolná fluktuace – o 3%

·         Zvýšená motivace zaměstnanců

·         Úspora na mzdových nákladech – 4%

·         Pro klíčové pozice vytvořen jasný kariérní plán

·         Zvýšení spokojenosti s TOP vedením společnosti

 

Počáteční stav:

·         Systém odměňování byl poplatný dosavadní strategii firmy založené na snaze udržet ziskovost v nepříznivých časech

·         Lidské zdroje byly řízeny nižšími organizačními jednotkami

·         Nízká schopnost společnosti lidské zdroje flexibilně řídit, sdílet know-how, motivovat zaměstnance ke kariéře v rámci celé společnosti, a nikoliv jenom v dané oblasti

·         Neexistovala systemizace, bylo nutno nastavit organizační design společnosti a řídit mzdové náklady, tak aby šlo lépe plánovat

·         Nefinanční benefity nereflektovaly situaci na trhu

·         Mzdy byly nastavovány dle dobré praxe, nebyl vytvořen katalog pracovních funkcí

·         Neexistoval systém navyšování mezd, hodnocení výkonu

 

Co se podařilo:

·         Vytvořena matice odměňování dle revidované organizační struktury

·         Vytvoření katalogu pracovních funkcí

·         Všechny pracovní pozice (THP, dělnické) vyhodnoceny metodou Hay a na základě toho benchmarkovány s trhem práce

·         Pro klíčové pozice byly vytvořeny kariérové plány jdoucí skrz celou společnost

·         Jsou přesně definovány kvalifikační požadavky, zkušenosti a profil zaměstnance pro každou z úrovní kariérního plánu

·         Existuje jasný plán lidských zdrojů (systemizace) z hlediska požadovaných počtů na jednotlivých úrovních

·         Vytvoření mzdového plánu, jeho pravidelné plánování a řízení

·         Navázaní hodnocení výkonu na pravidelné salary review

·         Návrh variabilních schémat

·         Moderní reporting

·         Zlepšení image top managementu společnosti

 

Stavební společnost

Hlavní výstupy:

·         Nastavení variabilního odměňování pro management

·         Nastavení projektového odměňování

·         Podpora HR při komunikaci s managementem a vedoucími odborů

·         Příprava směrnic a prémiového příslibu

 

Výrobní společnost

Hlavní výstupy:

·         Metodická podpora vedoucí Comp&Ben

·         Revize katalogu pracovních pozic

·         Podpora při komunikaci s odbory, managementem nebo mistry