4.1.2021

Nedávali jsme typické vánoční dárky, jako třeba víno, golfové míčky nebo ponožky, ale díky skvělé spolupráci s našimi klienty v roce 2020 jsme pomohli obecně prospěšné společnosti Helppes.

Věříme, že tento rok budeme ještě úspěšnější a náš společný dar bude větší. Moc děkujeme a přejeme úspěšný rok 2021.

Poděkování Helppes

www.helppes.cz

#reward #pureward #personalistika #myjsmeodmenovani #hr #helppes

30.10.2020

Navázali jsme spolupráci s aplikací JOBka a vytvořili nový modul „Moje celková odměna“

https://www.jobka.cz/moduly-a-ceny/moduly-jobka/moje-celkova-odmena.php

27.7.2020 – Postkoronavirové řízení HR II. – klíčové pozice ve vaší firmě

Doba pokročila, jsou prázdniny a přesto cítíme, že krize je tu stále s námi. Všichni očekáváme, zda nám podzim přinese prohloubení krize, propouštění nebo naopak nastartování ekonomiky. My jsme optimisté a věříme v pozitivní obrat.

Pro všechny případy berme tuto podivnou dobu jako příležitost podívat se na HR procesy a jaké máme lidi ve firmě. Správný HRista ví, že v době krize, ač se to nezdá, je motivovaný a angažovaný zaměstnanec ten, kdo firmu udrží a pomůže jí přežít.

Na našem semináři na konci června v Olomouci jsme si potvrdili, že společnosti se k situaci staví zodpovědně, bezhlavě nepropouští a snaží se nejen hledat úspory, ale udržet si i kvalitní lidi. Podle výstupů mzdových průzkumů se potvrzuje, že pravidelné navyšování mezd v průměru o 5 %, které bylo predikováno na začátku roku, se nekoná. V mnoha společnostech naopak došlo k dočasnému snížení mezd nebo zrušení odměn a omezení některých benefitů

V prvním článku jsme doporučili nastavit si jednoduchou ideální hierarchii pozic, tím jsme definovali klíčové pracovní pozice a od toho je teď důležité se odrazit. Proveďte podle ověřeného vzoru detailní popis těchto pozic. Přizvěte si liniové manažery a zjistěte, jaké je očekávání, zodpovědnosti, hlavní činnosti, ale i jaké znalostní předpoklady musí zaměstnanec na této pozici mít. Vytvořte si jednoduchou strukturu těchto klíčových pozic a tím se vám vytvoří i karierní cesta pro zaměstnance. Tím, že tyto pozice zevrubně popíšete, víte nejen vy ale i zaměstnanec, co se od něho očekává. Zákoník práce nevyžaduje přikládat popis pracovních činností k pracovní smlouvě, ale pokud jej budete používat jako doplňující dokument, uvidíte do budoucna, že se vám to mockrát vyplatí.

Jakmile je vytvořen katalog popisů klíčových pozic, ta nejzajímavější část teprve začíná Příště popíšeme, jak pozice „velikostně ohodnotit“, abychom mohli srovnávat s trhem, jak nastavit mzdová rozpětí, bonusy, benefity a pomalu si vytvářet jednoduchý a motivační systém odměňování.

… pro všechny případy je tu puREward

31.5.2020  – Odhodili jsme roušky a co dál? První oběžník společnosti Pure Reward – Newsletter Květen 2020

Newsletter Kveten

13.5.2020 – Postkoronavirové řízení HR I. – aneb víte, kdo pracuje ve vaší firmě?

Současná doba si žádá, že z nás HR manažerů se stávají krizoví manažeři. Vedení firem se obrací na HR a potřebuje vyčíslit dopad krize do personálních nákladů, potřebují od nás predikovat a změřit, co se děje. Nyní v době, kdy se dostáváme zpět do „nového normálu“, však chytré firmy již přemýšlí, jak této situace využit, jak se poučit a jak být lepší.

Protože krize je příležitost – příležitost podívat se na firmu znovu a z jiného úhlu. Systém odměňování a řízení personálních nákladů není jen o nastavení mezd, ale také o tom zjistit jací lidé u nás pracují, jak se chovají, zda jsou výkonní a koho potřebujeme – podívat se na organizační strukturu a pracovní pozice, které považuji za základní stavební kámen.

Jak na to?

Díky projektům u našich klientů zjišťujeme, že jen velmi málo firem má přehled o svých pracovních pozicích a má jejich popisy. Pozice vznikají živelně, dle potřeby, zůstává hodně neaktuálních a neobsazených pozic. Není nastavena struktura pozic, chybí hierarchie. Zaměstnanci tak nemají ponětí o tom, jak důležitá je jejich pozice, kam se mohou posunout v rámci interního kariérního růstu a především, zda jejich odměna na dané pozici je spravedlivá.

V prvním kroku si definujte, proč potřebujete popisy pracovních pozic? Chcete se zaměřit na angažovanost zaměstnanců, jejich rozvoj, identifikovat talenty, definovat strategii personálního řízeni, spravedlivě odměňovat či vytvořit kariérní plán? Pravděpodobně odpovíte na většinou otázek Ano.

Jakmile víte, co očekáváte od tohoto „cvičení“ postupujte po jednotlivých krocích:
• Načrtnete si velmi jednoduchou ideální hierarchii pozic,
• Definujte si klíčové pracovní pozice a začněte s popisy právě těchto pozic,
• Zvažte, které pozice jsou zbytné, které lze kumulovat,
• Zvažte, které pozice jsou zastaralé.

V této fázi abstrahujte od konkrétních lidí, kteří jsou na dané pozici, přemýšlejte, jak by měl vypadat „ideální svět“ a přizvěte si již od začátku k tomuto cvičení vedení firmy, abyste byli v souladu se strategii firmy a vedoucí pracovníky, kteří jsou nositeli znalostí jejích podřízených. Nejefektivnější je spolupracovat s externími odborníky, kteří vás celou cestou provedou a vy se již během projektu vyvarujete chyb, které se pak zpětně těžko napravují.

Jakmile se zamyslíte, jaké pozice, jsou pro firmu klíčové, popíšete je, vytvoříte hierarchii pozic je to první ze základních kamenů stavby organizační struktury a následně systému odměňovaní.

A příště si povíme o tom, jak vytvořit katalog pozic v návaznosti na organizační strukturu a hierarchii pozic.

A nezapomeňte, nikdy nepodceňujte HR manažera, který přežil korona krizi 2020  hýčkejte si ho, vyplatí se vám to.

… pro všechny případy je tu puREward.

21.4.2020 – Co neměříš, to neřídíš….Personální controlling

Aneb pokud chcete být opravdovým partnerem managementu firmy, musíte mluvit řečí jejich kmene… řečí čísel.

Stále víc jsou HR lidi konfrontování s dotazy především od vedení: Jak vysokou máme fluktuaci/ retenci/ nemocnost? Jaká je návratnost investice do tohoto typu vzdělávání? Jak jsou mzdové plány na tvůj tým? Potřebujeme uspořit 15 % nákladů, připrav návrh. Za jak dlouho se nám vrátí investice do nákupu HR systému? Nevyplatí se nám outsourcovat mzdová účtárna?

Personální controlling mění tzv. měkké ukazatele personálních činností na data podporující firemní strategii. Výstupy HR controllingu přispívají predikci budoucího vývoje společnosti v oblasti personálního řízení a tím výrazně snižují personální náklady. Dále pomáhá posoudit efektivitu řízení a je silným nástrojem v oblasti rozhodování a plánování.

Nadefinujeme vám vhodné personální ukazatele, nastavíme systém sledování a vyhodnocování těchto ukazatelů a připravíme reporty pro prezentaci výsledků pro management. Lze sledovat finanční ukazatele, ukazatele produktivity a angažovanosti, benchmarky a ukazatele popisující strukturu firmy.

S naší pomocí a znalostí Vám nastavíme funkční HR controlling – nastroj pro rozhodování a řízení firmy.

#HR #personalistika #odmenovani

14.4.2020 – Je potřeba teď propouštět zaměstnance? A pokud ano, koho?

Z našeho mini průzkumu na #myjsmeodmenovani vychází, že nejčastěji se obava z krize „Covid19“ řeší propuštěním a zastavením náboru. Plošné propuštění není dle našeho názoru první variantou, jak řešit úspory, přesto se pokusíme poradit, jak definovat zaměstnance, kteří by měli být propuštěni. Firma, která hledá úspory, si musí uvědomit, kteří zaměstnanci si na sebe svou činností vydělají (v korporátech to je cca 80% zam.), kteří jsou klíčoví a kteří jsou pro firmu postradatelní. Aby se co nejvíce minimalizovala subjektivita, je důležité mít měřitelné výsledky Vašich zaměstnanců.

Jedním z možných způsobu, jak identifikovat zaměstnance „na odstřel“ jsou rozhovory s liniovými manažery. Zjistěte, jak sledují práci svých podřízených, jejich vytíženost, efektivitu a aktivitu. Jak je každý člen týmu aktivní a důležitý pro ostatní kolegy a firmu. Důležitý je i rozbor a náplň jejich práce – je jeho pracovní činnost unikátní či ji nelze nahradit? Lze ji dělat z domova, je možné zvýšenou efektivitou práce nebo rozdělením úkolů zkrátit pracovní dobu?

Cílem rozhovoru je vytvořit „otisk pracovního dne“ jednotlivých zaměstnanců.

Jak měřit přínos zaměstnance dle oblasti působení:

  1. Obchodní – jaký je jeho podíl na nových zakázkách, úsporách, vazby na zákazníka atd.
  2. Realizační – váha dopadu role na úspěšné a výdělečné dokončení projektu
  3. Supportní – jakou mají tyto role vliv na chod firmy, lze tyto pozice outsourcovat, sloučit či sdílet s jinou pracovní pozicí?

Další metoda spočívá v zavedení systému QCD. Zní to složitě, ale v podstatě se jedná o rozdělení procesů na dané pozici na menší jednotky tzv. podprocesy. Pro každou takovou jednotku se definují tři parametry, které jsou sledovány v čase. Pracovníci, kterým je svěřena odpovědnost za daný proces (podproces), mohou ovlivnit právě tyto tři parametry: KVALITA (Q), NÁKLADY (C) a SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA (D), někdy se sledují i bezpečnost (S) a motivace (M). Měření těchto parametrů je vhodné po nějaký čas provádět denně. Jedinou nevýhodou je, že tato metodika vyžaduje minimálně měsíční měření, což v této době, kdy je třeba rychle rozhodnout, nemusí být nejrychlejší řešení.

Více info o metode QCD – https://en.wikipedia.org/wiki/Quality,_cost,_delivery

Jak rozhodujete Vy, s jakým zaměstnancem se budete muset rozloučit? Co u Vás funguje? podělte se o Vaše zkušenosti, tipy…

4.4.2020 – Nová skupina na Fejsu

Založili jsme skupinu na Facebooku pro sdílení vědomostí a dotazů pro všechny, které zajímá odměňování ve společnostech

#myjsmeodmenovani

1.4.2020 – Krize je příležitost II.

… i pro HR, aneb pokud neměříte, neřídíte

Doba koronavirová už je tady s námi několik týdnů, a i zvýšený tlak na práci HR. Nyní potřebujete začít měřit a počítat dopad krize do personálních nákladů. A to je příležitost pro HR, dát vedení firem správná čísla pro jejich správné rozhodnutí, sledovat vhodné ukazatele v čase, a hlavně být právoplatným a argumentačním partnerem vedení pro řízení firmy.

Jakmile si uděláte z CEO a CFO kamarády, vězte, že se vám to několikrát v dobrem vrátí. Kašlete teď na happiness, agilitu a začněte počítat, porovnávat a predikovat. Skočte do oddělení controllingu, financí, nažhavte všechny ty SAPy a personální systémy a začněte počítat, excel pro začátek stačí.

A nezapomeňte u těch všech tabulek poslouchat i vaše zaměstnance.

Zaměřte se na následující ukazatele:

– mzdové náklady k celkovým nákladům firmy

– mzdové náklady na 1 FTE

– EBIT na 1 FTE

– Variabilní náklady na 1 FTE (bonusy, odměny,…)

– Náklady na benefity

– Náklady na vzdělávání

– Absence / nemocnost / OŘ / karanténa

– Identifikace klíčových rolí ve firmě a kolik stojí

– Úspory na nákladech díky programu Antivirus

– Úspory dle zavedených dočasných opatření ve vaší společnosti

– Úspory na případném outsourcingu

– Případný „freeze“ náboru a úprav mezd/ povyšování po dobu krize

Zjistěte od vedení, jaké úspory jsou očekávány, jaká je strategie pro toto období. Jakmile máte vstupy, vyrazte ještě jednou do financí a začněte spolupracovat a počítat. Ukazatele, které jste si připravili, pomohou ke správnému a včasnému rozhodnutí.

Věříme, že propouštění je úplně poslední krok, je tolik nástrojů, kterými se dá situace řešit. O tom jsme psali již v minulém článku.

Držme si palce, zvládneme to!

#HR #personalistika #puReward #MyJsmeOdmenovani #COVID19 #CrisisManagement #krize

31.3.2020 – Poděkování

Zatímco někdo doma na home office dělá pouze na projektech, které mu přináší peníze, objevuje se plno společností a sdružení, které vše dělají nezištně a snaží se pomáhat všem potřebným zdarma, a i ve volných chvílích. Denně se objevují nové projekty nadšenců, kterých si nesmírně vážím, a tak jsem se rozhodl udělat seznam projektů a aktivit, které nám pomáhají překonat tuto nelehkou a neobvyklou situaci a všem velký dík.

www.koucove.cz/ pravovrousce.cz/

https://lnkd.in/eYsCZhs

https://lnkd.in/e3w9bkb

a pochopitelně skupiny na Facebooku s radami a postřehy, které fungovaly už před tím:

https://lnkd.in/eCVGpkD

https://lnkd.in/e3BCG2s

https://lnkd.in/eMrCWq9

Budu moc rád za odkazy na další podobné nadšence. Držme si palce, zvládneme to

#coronavirus #covid19 #teamwork #suhr #kurzarbeit #antivirus #spolutozvladneme

23.3.2020 – Krize je příležitost

Možná už nyní v HR cítíte tlak, abyste začali redukovat mzdové náklady. Dvakrát prosím přemýšlejte, než pořádně říznete a pustíte se do hromadného propouštění. Potřebujete-li rychle spořit náklady, zákoník práce už nyní nabízí „jemnější“ řešení – nařízení dovolené, hromadné čerpání dovolené, neplacené volno, prostoje, institut částečné nezaměstnanosti při sníženém odbytu či převedení na jinou práci.Je možné se také dohodnout na dočasném snížení mezd či dočasném snížení pracovního úvazku. S novým vládním programem Antivirus při nemožnosti zaměstnanci přidělovat práci, stát bude nově hradit 80% mzdy. V brzké době by měly být schváleny i podmínky kurzarbeitu. Nyní reálně mohou spořit i ti, kteří vydávají velké náklady na benefity. Ted je důležité vysvětlovat, proč je chytré udržet si špičkové zaměstnance. Máme příležitost přemýšlet, dívat se do budoucna, změnit, co je třeba. Protože po krizi zase přijde růst a my budeme připraveni.

Držíme palce! #HR #personalistika #puReward #MyJsmeOdmenovani #COVID19 #CrisisManagement #krize

13.3.2020 – Den rovné odměny

Dostáváte spravedlivou odměnu? Jedním z nástrojů, jak ve firmách postupujeme při nastavení interní spravedlnosti je detailní popis všech pracovních pozic, pochopení organizační struktury, tvorba katalogu pozic a nastavení mzdových rozpětí pro jednotlivé pracovní pozice. Máme-li k dispozici i externí srovnání (benchmark), jsme na dobré cestě… Nikdo si nepřeje nespravedlivou odměnu, stejně jako primáti ve videu… https://lnkd.in/eQ_CFde

#pureward #myjsmeodmenovani #hr #personalistika